Sverige innvaderer Norge – Svensk System Center spesialist etablerer seg i Norge

Lumagate, site en av Microsofts mest kompetente partnere innenfor System Center i Sverige, discount ekspanderer ved å etablere seg på det norske markedet fra 1. september 2012.

Lumagate etablerer seg med nytt kontor i Oslo og tilbyr spisskompetanse innenfor System Center porteføljen til det norske markedet.  Etableringen i Norge stadfester Lumagate sin tro på potensialet i markedet, samt det posisjonerer Lumagate som en av nordens fremste kompetansehus innenfor System Center.

”Vi har i løpet av flere år bygget en framgangsrik forretning i Sverige og igjennom et nært samarbeid med Microsoft har vi kunne tilbudt våre kunder en høy grad av kompetanse innenfor System Center. Norge er et meget interessant marked med stort potensiale og det kjennes derfor naturlig og meget spennende å etablere oss der”, sier Ulf Månsson, grunnlegger av Lumagate.

Den norske virksomheten ledes av Stig Nerland, som har bred erfaring fra IT-bransjen, derav mange år som produktsjef innenfor produktområdet infrastruktur hos Microsoft Norge.

”Det norske markedet for System Center er veldig spennende og med lansering av System Center 2012, kan vi sammen med Microsoft tilby et bredt spekter av løsninger i en totalpakke. Kunder som investerer i Microsoft løsninger, kan med System Center oppnå store driftsfordeler, integrasjon mellom kritiske systemer, samt eliminere overflødige og dyre tredjepartsløsninger”, sier Stig Nerland.

Microsoft ser et stort potensiale i System Center familien og behovet for partnere som både kan produktene samt sette de i sammenheng med bedriftens behov og krav til drift og tilgjengeliggjøring av interne og eksterne tjenester.

”Lumagate er en av våre viktigste partnere innenfor System Center i Sverige og det er derfor spennende at de nå etablerer seg videre til det norske markedet. Mange kunder har tilstedeværelse i flere nordiske land, så vi er meget positive til at partnere satser med ambisjoner om å supportere våre kunder på best mulig måte”, sier Tommy Flink, produktsjef for System Center i Microsoft Sverige.

”System Center spiller en viktig rolle fremover i det norske markedet og vi er veldig positive til at Lumagate med sin spissede kompetanse innenfor fagfeltet satser i Norge. Lumagate bidrar til økt kompetanse rundt fagfeltet System Center, bredere konkurranse blant partnere, noe som totalt sett kommer våre kunder tilgode”, sier Clara Landvall, System Center produktansvarlig i Microsoft Norge.

For ytterligere informasjon, kontakt gjerne

Stig Nerland, Lumagate Norge
stig.nerland@lumagate.com
+47 48 29 54 38

Ulf Månsson, Lumagate Sverige
ulf.mansson@lumagate.com
+46 (0)8 665 33 00

 

Leave a Reply